Technické služby Kadaň s.r.o.
.
Dnes je: čtvrtek - 05. prosinec 2019

Aktuality


Sběr nebezpečného odpadu 30. 11. 2019
vloženo: 18.11. 2019 v 07:33 Technické služby Kadaň s.r.o. pořádají dne 30. 11. 2019 sběr ..
více

Kontakt

Adresa: 
Polní 1900,
432 01 Kadaň

Telefon:+420 474 345 143
Email:
ts.kadan@centrum.cz
ts.kadan.doprava@centrum.cz

Správu hřbitova:
Telefon: +420 474 334 893
Email:
sprava.hrbitovakad@seznam.cz

IČ: 25441094
DIČ: CZ25441094

Provozní doba TS

Letní provozní doba: 
Březen - září
Denně od 06.00 do 14.00 hod

Zimní provozní doba: 
Říjen - únor
Denně od 07.00 do 15.00 hod

Provozní doba SD

Denně od 7.30 do17.00 hod.

Jízdní řády MHDLINKA 1 LINKA 2 LINKA 3
» úvodní strana » Naše služby a ceník » Ceník služeb včetně kalkulací

Ceník služeb včetně kalkulací

Platnost od 1.1.2019

Obsah:

01) 000 – Mechanizace
02) 100 - Doprava
03) 200 - Mechanizace zeleň
04) 260 - Pracovníci
05) 300 - TDO
06) 400 - Skládka
07) 500 - Komunikace
08) 600 - Služby pro veřejnost
09) 700 - Zeleň
10) 800 - Pohřební služby
11) 900 - Matriály

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schváleno:                                                Den schválení:                       Účinnost od:                                                     

Dozorčí radou společnosti                         28.11.2018                              1.1.2019         

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

000 - MECHANIZACE

   
010 Vibrační deska hod. 255,--
020 Vibrační válec hod. 399,--
030 Řezačka asfaltu hod. 399,--
031 Řezačka asfaltu hod. 78,--
040 El. bourací kladivo bm 280,--
050 Benzínová centrála hod. 225,--
061 UN 053-1 - výkopy, nakládání hod. 500,--
080 Lajnovač hod. 576,--
090 Svářecí soustrojí hod. 508,--
091 Vysavač psích exkrementů + Fukar hod. 247,--
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

100 - DOPRAVA

   
110 IVECO 6U5 4209    hod. 1 511,--
114  MB Variopress 5513 hod. 1 403,--
115 MB Variopress 0110, 0188 hod. 1 475,--
120 Multikara + Desta + Mercedes sprinter hod. 414,--
121 Multikara + Desta + Mercedes sprinter km 16,--
122 Multikara + Desta - pluhování , posyp hod. 576,--
123 Fuso Carter + Mitsubishi Fuso hod. 713,--
124 Peugeot 9730 km 20,--
125 Peugeot 9730 (Opel, Citroen, Nissan) hod 398,--
130 MB 50-40 - posyp, pluhování hod. 975,--
131 MB 50-40 - samosběr, sypač (jízda) km 30,--
133 MB 4U6 4716 ( nosný kontejner ) km 30,--
135 M30 – samosběr hod. 723,--
141 Plošina A30 CV 75-65 hod. 592,--
142 Plošina Nissan 7U4 6649 hod. 587,--
144 M27- posyp hod. 734,--
145 M27- opravy hod. 1209,--
146 M27 + M30 km 24,-- 
148 Multikara – likvidace plevele (bez pomocného pracovníka) hod. 764,--
149 Multikara - likvidace plevele (s pomocným pracovníkem) hod 909,--
150 Š 706 48-66 - pluhování, posyp, balená hod 923,--
151 Š 706 48-66 - pluhování, posyp, balená km 30,--
167 MB 50-40 - zametání  hod. 875,--
170 Traktor hod. 439,--
172 Pluh za traktor hod. 62,--
174 Holder – pluhování hod. 674,--
181 Citroen Jumper , Opel Movano, Nissan Cargo km 18,--
184 Cisterna - pojezd  km 30,--
185 Cisterna hod. 709,--
190 Autobus SOR 7,5 (mimo MHD)+SOR 9,5 km 22,--
192  Bucher City hod. 701,--
193 Citroen Berlingo 703 4405 km 15,--
 194 Škoda Octavia, Yetti km 15,--
  Čekací doba všech automobilů a mechanizmů (pracovník+režie) 1/4 hod. 40,--
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

200 - MECHANIZACE - ZELEŇ

210 Traktor Starjet hod. 444,--
211 Sekačka k traktoru hod. 189,--
212 Sekačka benzínová s pojezdem hod. 285,--
213 Holder – sekání hod. 597,--
220 Motorová pila hod. 375,--
231 Benzínové nůžky na živý plot hod. 248,--
240 Křovinořez hod. 298,--
250 Štěpkovač hod. 270,--
251 Fukar listí hod. 240,--
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

200 - PRACOVNÍCI

261 Pomocný pracovník hod. 153,--
262 Kvalifikovaný dělník hod. 212,--
263 Technický pracovník hod. 260,--
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

300 - TDO ( ceny za rok )

301-4
přistavení a pronájem kontejnerů a jednorázové vývozy
odvoz odpadu přechodně bydlící + nezkolaudované objekty
  (viz příloha)
305 Odpadkové koše 1 svoz (viz příloha)
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

500 - KOMUNIKACE

501 Výroba dodatkové tabulky ks 558,--
502 Demontáž dopravní značky ks 236,--
503 Montáž dopravní značky ks 479,--
504 Výměna dopravního značení ks 583,--
505.1 Zabudování dopravní značky - zeleň ks 625,--
505.2 Zabudování dopravní značky - živice, zámk.dlažba ks 1 105,--
506 Nástřik vodorovného DZ m2 171,--
506.1 Nástřik vodorovného DZ - barva černá m2 194,--
506.2 Nástřik vodorovného DZ - barva žlutá m2 206,--
506.3 Nástřik vodorovného DZ - ZTP m2 455,--
507.1 VDZ – PLAST / Přechody + všechna typu V - bílé m2 395,--
507.2 VDZ – PLAST / všechna typu V - žluté m2 455,--
507.3 VDZ – PLAST / symboly m2 795,--
507.4 VDZ – PLAST / symboly Pozor děti m2 7 261,--
507.5 VDZ – PLAST / Pruhy pro nevidomé m2 292,--
508.1 Oprava výtluku (tl.0,05 m) m2 590,--
508.2 Oprava výtluku (tl.0,07 m) (vysprávková souprava) m2 694,--
509.1 Oprava výtluku (tl. 0,05 m) m2 283,--
509.2 Oprava výtluku (tl. 0,07 m) m2 383,--
510 Opravy výkopů a překopů komunikací m2  
  - tl. 0,05 m   470,--
  - tl. 0,07 m   640,--
  - tl. 0,10 m   890,--
  Zátěr spár m/b   16,53
512 Čištění kanalizačních vpustí hod. 754,--
513 Pročištění dešťové kanalizace tl. zařízením hod. 1 140,--
514 Manipulační poplatek za propůjčení DZ den 41,--
515 Změna registrační značky pro ZTP (výměna)   100,--
516 Čištění komunikací    (viz příloha)
517 Zimní údržba    (viz příloha)
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

600 - SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

601 Parkování cizích vozidel    
  os. automobil den 28,93
  nákladní automobil (autobus) 12 hod. 37,19
  nákladní automobil 24 hod. 61,98
  nákladní přívěs, návěs 24 hod. 61,98
  dodávkový automobil den 37,19
602 Použití dílen - započatý den   49,60
603 Mytí vozidel - cizí osoby    
  os. automobil   61,98
  nákladní automobil   148,76
604 Odpad - přívěsný vozík   82,64
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

700 - ZELEŇ - OSTATNÍ PRÁCE

701 Strojní sekání rovné plochy m2 1,10
702 Ruční sekání - přerostlý porost m2 1,65
703 Sekání křovinořezem - šikmé plochy m2 3,40
704 Sekání křovinořezem m2 2,50
705 Stříhání - živé ploty do 1,5 m m2 4,20
706 Stříhání - živé ploty - bez likvidace odpadu m2 4,80
707 Postřik Rondapem m2 2,10
708 Úklid zeleně m2 1,30
709 Hrabání listí vč. likvidace m2 1,96
  ˆ nahoru    

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

800 - POHŘEBNÍ SLUŽBY, HŘBITOV

801 Poplatky za propůjčení hrobů, hrobek a kolumbárií
(viz kalkulace Pohřební služby)
   
802 Roční náklady
(viz kalkulace Pohřební služby)
   
  ˆ nahoru    
       

850 - VEŘEJNÉ WC

  roční mzdové náklady
materiál
správní režie
  74 629,50

 

Číslo Název prostředku, činnosti Jednotka Kč bez DPH

900 - MATERIÁLY

901 Drť kamenná frakce v mm 2-5 t 399,--
  Drť kamenná frakce v mm 0-4 t 305,--
  Drť kamenná frakce v mm 4-8 t 325,--
  Drť kamenná frakce v mm 0-45 t 245,--
  Drť kamenná frakce v mm 32-63 t 295,--
902 Písek labský (pískoviště) t 250,--
  Písek betonářský - tříděný t 335,--
903 Beton    
  B10 m3 2 120,--
  B12,5 m3 2 185,--
  B15 m3 2 290,--
  B20 m3 2 560,--
904 Potěry    
  P200 m3 2 005,--
  P250 m3 2 140,--
  P300 m3  2 290,--
  P350 m3 2 435,--
  P400 m3 2 605,--
905 Sůl posypová - drobný prodej kg 4,16
  - fakturace město Kadaň kg 2,50
  - solanka l 2,50
906 Voda m3 85,80,--
907 Posypová směs kg 3,--
908 Pytel ks 10,--
910 Použitá zámková dlažba  m2 24,79
  ˆ nahoru    

 

ˆ nahoru

Dokumenty

Ceník služeb včetně kalkulací K příspěvku je přiložen tento soubor:
Ceník služeb včetně kalkulací ( Cenínik_TS_2019.pdf )
© 2013 - 2019 Technické služby Kadaň s.r.o. | Tvorba stránek a design Blig s.r.o.